SOREDEX SCANORA 3Dx scaner za kosti glave i vrata

Šta čini veličanstvenim 3D  snimke? Obezbeđenje sigurnog rezultata, apsolutna fleksibilnost, intuititivni snimci, laki za korišćenje u visokoj rezoluciji.

Mogućnost OPT snimanja kao i 3D najvećeg vidnog polja i pri tome najmanju moguću dozu X zraka.

.

Digital 3D Röntgen kabinet Pašićeva 12

Prednosti uočljive već na prvi pogled

Fleksibilnost

  • Šest, plus dva opciona, polja snimanja od 50x50mm do 240x165mm
  • Polja snimanja mogu slobodno biti usmerena na rezličite delove glave i vrata
  • Sveobuhvatna softverska ponuda

Fleksibilnost

  • Sedeći položaj pacijenta, glava u prirodnom položaju
  • 12” HD ClearTouch™ kontrolni panel koji pruža lakoću upravljanja
  • Kompatibilnost sa vodećim proizvođačima šablona za vođenu gradnju implantata

Fleksibilnost

  • DICOM/PACS kompatibilnost
  • Opciono RealPAN™ CCD senzor za visok kvalitet panorama snimka, sa automatski izbor 2D/3D moda
  • Male dimenzije uređaja