Komplikovane extrakcije, resekcije, augmentacije, parodontalna hirurgija

Atraumatski…