Svakog maja dva partnerska udruženja USSI EDI i Stomatološka sekcija DLV SLD, organizuju Međunarodne kongrese akreditovane sa maksimalnim brojem bodova.

2010. god. u Novom Sadu je osnovano USSI EDI, jedino partnersko udruženje na području Balkana, sa Evropskom asocijacijom dentalnih implantologa BDIZ EDI

Kompletna usluga

Polivalentna terapija odrasilh i dece, Opšta stomatologija, Dečija i preventivna stomatologija, Protetika, Implatnološka terapija, Kompjuterizovano vođenje evidencije

Međunarodna reputacija

Kancelarija Udruženja Stomatologa Implantologa Srbije (USSI EDI), pridruženog Udruženja Udruženju Nemačkih Implanotolga Stomatologa (BDIZ EDI)

Stomatološki turizam

Jedinstveni ambijent u najstarijem jezgru Novog Sada

Briga o pacijentima

Naša ordinacija, opremljena je apartmanom za pacijente koji u prijatnom ambijentu borave tokom terapije.